Sidor

Monday, May 16, 2011

En underbar helg - A lovely weekend

Hela familjen är på så gott humör här, efter den underbara helg vi haft tillsammans. Särskilt gårdagen, då vi åkte på utflykt. Maken skulle leda en Hitta Vilse-kurs utanför Lidköping (vid Vänern) så vi följde med och gjorde hela dagen till en utflykt.

The entire family is in such a good mood here, after the lovely weekend we had together. Especially yesterday, when we went on a trip. My husband was teaching an outdoor class for kids about getting lost not far from the town Lidköping by our biggest lake Vänern. So we tagged along and made it an excursion.


Vår son är väldigt intresserad av historia, så vi började med att stanna till vid en plats full av hällristningar. Sonen håller just på och läser om den perioden (bronsåldern) i skolan, så han var en verklig expert som berättade för oss om hällristningar och motiv.

Our son is very interested in history, so we started by stopping at a place filled with rock carvings. my son is studying that period (Bronze Age) in school right now, so he was a true expert telling us about rock carvings and motifs.


Jag älskar att känna historiens vingslag, och här fanns bilder gjorda av människor omkring 1500-1000 fKr. Så häftigt! Både jag och sonen pillade lite på en hällristning och fascinerades över att en annan människa varit precis där för flera tusen år sedan.

I love to feel the wings of history, and here were pictures made by people about 1500-1000 BC. So cool! My son and I both touched a carving and was fascinated by the thought that another person had been exactly there, several thousands of years ago.


Sonen berättade att om man ser en person på en båt, så är det ofta en gud. Som på bilden nedan. Man kan vara extra säker på att det är en gud om den har tjocka vader, för det var tydligen något helt gudomligt på den här tiden!

My son told us that if you can see a person on a boat, this is often a god. As in the picture below. You can be more sure that it is a god if it has thick calves, since this apparently was considered divine in that time!


De flesta ristningarna var ifyllda med röd färg för att synas bättre, men några var omålade för att visa hur de såg ut när de hittades. Ser du hjulet och båten här nere?

Most carvings were filled with red colour to be more visible, but some were left unpainted to show what they looked like when they were found. Can you see the wheel and the boat down here?


Vi hann precis titta färdigt innan det började regna, så vi for vidare ut till fiskeläget Spiken för lunch. Vi köpte en låda potatissallad och en bit rökt lax och högg in! När vi sitter så här på en filt och äter god mat, gärna köpt på plats, brukar alltid någon i familjen utbrista: "Det här är livet!" Och det är det verkligen!

We were just done looking when it started to rain, so we went on to the fishing station Spiken for lunch. We bought a box with potato sallad and a piece of smoked salmon and dug into it! When we are sitting like this on a blanket eating tasty food, preferably bought on the spot, someone in our family usually exclaims: "This is life!" And it really is!


När maken hade sin kurs tillbringade vi några timmar på Vänermuseet i Lidköping. Väldigt trevligt museeum. Min favorit var gamla inspelade intervjuer med gamla sjömän. En farbror de pratade med hade börjat jobba på sjön på 1880-talet! Sedan var en trevlig dag till ända. Men idag äter vi färsk abborre från Spiken till middag!

When my husband held his education, we spent a few hours at the Museum of Vänern in Lidköping. A very nice museum. My favorite was old recorded interviews with old seamen. One old man they were talking to had started working at sea in the 1880's! Then a nice day was over. But today we are having fresh bass from Spiken for dinner!

1 comment:

  1. isn't it wonderful when your children can teach you something!! It looks like a lovely day spent doing interesting things...and eating tasty things too!!
    and your shawl is prettier than mine...the colours are much nicer!!
    :p

    ReplyDelete